ІНФОРМАЦІЯ ЗГІДНО СТАТТІ 12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

ІНФОРМАЦІЯ ЗГІДНО СТАТТІ 12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»  

Ви маєте можливість завантажити цей документ натиснувши за посиланням:

Інф. згідно ст.12 ЗУ Про фін.послуги

Закон України «Про захист прав споживачів.» Редакція від 20.12.2016 р.

Ви маєте можливість завантажити цей документ натиснувши за посиланням:

ЗУ Про захист прав споживачів Редакція від 20.12.16

Право клієнта на інформацію.

Закон України » Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

«… Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності
фінансової установи. Фінансові установи зобов’язані на вимогу
клієнта в порядку, предбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформаії», надати таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової
установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому
оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених
підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у
власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки
яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять
відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та
інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України… »

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123-19)

Закон України «Про кредитні спілки»

(№ 2908-111 від 20 грудня 2001 року)

  • ст. 2 визначає основні принципи діяльності кредитних спілок,
  • ст. 11 висвітлює права і обов’язки членів кредитних спілок,
  • ст. 21 встановлює, що послуги членам органів управління мають надаватися на таких самих умовах, що й усім іншим членам спілки.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

(№ 2664-ІІІ від 12 липня 2001 року)

  • ст. 6 визначає перелік умов, які має містити Договір про надання фінансових послуг.

Закон України «Про захист прав споживачів»

(№ 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року)

  • ст. 11 захищає ваші права як споживача в разі придбання продукції у кредит.

Права споживачів при укладанні кредитної угоди на придбання товарів у кредит

(за законами України «Про захист прав споживачів» і «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)

Докладніше »

У разі порушення ваших прав

У разі порушення ваших прав, звертайтесь у такі організації:

Докладніше »