Право клієнта на інформацію.

Закон України » Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

«… Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності
фінансової установи. Фінансові установи зобов’язані на вимогу
клієнта в порядку, предбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформаії», надати таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової
установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому
оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених
підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у
власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки
яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять
відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та
інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України… »

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123-19)