Права споживачів при укладанні кредитної угоди на придбання товарів у кредит

(за законами України «Про захист прав споживачів» і «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)

Яка інформація повинна обов’язково міститися в кредитній угоді?

В угоді має бути зазначено:

 • назву документа (Увага! Це має бути саме кредитна угода чи договір, а не скажімо, «Угода про участь у групі самофінансування» чи «Угода про купівлю в групі» — якщо назва документа не відповідає його змісту, захистити ваші права буде дуже важко!);
 • назву, адресу та реквізити фінансової установи;
 • прізвище, ім’я і по батькові, адресу позичальника;
 • найменування і суму фінансової операції;
 • детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача;
 • дату видачі кредиту або, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту (Увага! Обов’язково має бути чітко визначено, коли саме ви отримаєте кошти за кредитом!);
 • право дострокового повернення кредиту;
 • річну відсоткову ставку за кредитом;
 • строк дії угоди;
 • порядок зміни і припинення дії угоди;
 • права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов угоди;
 • інші умови за згодою сторін;
 • підписи сторін.

Чи можливе дострокове розірвання кредитної угоди?

 • Можливе — протягом 14 днів з моменту отримання примірника укладеної угоди. Протягом цього часу позичальник може вимагати дострокового розірвання такої угоди.
 • При цьому він не зобов’язаний пояснювати причину такого розірвання. А кредитор повинен повернути кошти, сплачені позичальником при укладенні кредитної угоди, протягом 7 днів. За кожен день затримки позичальнику виплачується неустойка в розмірі 1 % від неповерненої суми.

Право на дострокове розірвання угоди не поширюється на:

 • споживчі кредити, забезпечені іпотекою;
 • споживчі кредити на придбання житла;
 • споживчі кредити, надані на придбання послуги, виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди.

Увага! Перш ніж  підписувати будь-які документи, ви маєте уважно їх прочитати. Інакше захистити ваші права буде важко!