Загальні збори членів спілки

22.03.2013

Запрошуємо Вас взяти участь

у загальних зборах членів кредитної спілки «Надія»,

які відбудуться 25 квітня 2013 року

о 18 год. 00 хв.

у лекційній залі Комсомольської міської бібліотеки для дорослих

за адресою:

м. Комсомольськ, вул. Миру, 22

Порядок денний загальних зборів

  1. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки.

  2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради, Кредитного комітету та Правління.

  3. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії.

  4. Заслуховування аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності КС «Надія» за 2012 рік.

  5. Затвердження річної звітності та результатів діяльності КС «Надія» за 2012 рік.

  6. Про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки.

  7. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної фінансової звітності за 2013 рік.

  8. Розгляд бюджету кредитної спілки «Надія» на 2013 фінансовий рік.

  9. Внесення змін до складу органів управління.

  10. Інші питання поточної діяльності кредитної спілки.

Реєстрація членів кредитної спілки Надія буде проводитися

(за наявності паспорта)

з 17-20 до 17:50

у лекційній залі

Комсомольської міської бібліотеки для дорослих

Довідки за телефоном: 2-62-09